Recapitulare. Introducere

Exercitii

1. Outputul programului urmator este „10 10“?

void func2(){
 int c = 100;
}
 
int* func(){
 int b = 10;
 
 return &b;
}
 
int main(){
 int *a = func();
 printf("%d ",*a);
 func2()
 printf("%d\n",*a);
}

2. Care este output programului urmator:

void func(int *a){
 a = malloc(int);
 *a = 100;
}
 
int main(){
 int a = 10;
 func(&a);
 printf("%d\n",a);
}

3. Care este outputul programului urmator:

int main()
{
 char a[8] = "a\0\0\0b\0\0\0";
 int *b = a;
 printf("%d\n",*b);
 printf("%d\n",*(b+1));
}

4. Realizati clasa Masina. Ganditi-va ce proprietati si ce metode utile poate avea aceasta. Instantiati 3 obiecte.
5. Adaugati cele 3 obiecte intr-un NSArray.

6. Creati un proiect nou in XCode. Realizati clasele care sa abstractizeze cat mai bine un catalog al unei clase de scoala generala.

programare_ios_2014/curs/curs1.txt · Ultima modificare: 2014/07/26 14:06 de către bogdan.vlad
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0