Servicii de rețea

Request-uri HTTP

 • HTTP reprezintă protocolul de comunicație destinat transferului de informație dintre un client web și un server web. Principalele concepte cu care lucrează acest protocol sunt cererea și răspunsul.
  • Cererile formulate în protocolul HTTP se referă la informații care se pot afla stocate în diferite baze de date, în diferite formate, pe diferite calculatoare. Structura generală a unui mesaj de cerere este de forma: GET specificare_resursa HTTP/1.1
 • Clientul inițiază comunicația, trimițând un mesaj(cererea - ce conține versiunea protocolului, metoda de acces utilizată și identificatorul resursei dorite, generat ca URI) la un server.
 • Serverul HTTP returnează un răspuns ce va cuprinde, pe lângă resursa solicitată, un cod, acesta reprezentând starea serverului după interpretarea cererii, un mesaj aferent codului + diferite metainformații procesate de către client.

Cereri de tip GET

 • GET este una dintre cele mai importante metode HTTP.
 • În momentul în care navigăm în browser la o anumită adresă, se realizează o cerere de tip GET. Aceasta practic aduce date de pe server(căutarea propriu zisă este de fapt un proces care produce date, iar răspunsul la metoda GET este reprezentată de o entitate care cuprinde acele date).
 • Chiar dacă volumul de date care trebuie trimise în răspuns este mare, nu se va face o fracționare a acestuia în bucățele mai mici, pentru a facilita transferul. Volumul de date care circulă pe rețea în urma primirii răspunsului se poate micșora.
Exemplu utilizare GET
try {
    HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
    String getURL = "http://www.google.com";
    HttpGet get = new HttpGet(getURL);
    HttpResponse rasp_get= client.execute(get); 
    HttpEntity rasp_entity = rasp_get.getEntity(); 
 
    if (rasp_entity!= null) { 
          //do something with the response
          Log.i("GET RESPONSE",EntityUtils.toString(rasp_entity));
        }
 
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}

Cereri de tip POST

 • Metoda POST este folosită atunci când vrem să trimitem date către server pentru a fi prelucrate de acesta. Prin intermediul acestei metode, resursei specificate în cerere i se cere să își subordoneze datele incluse în entitatea care trebuie să însoțească cerera.
Exemplu utilizare POST
   try {
    HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
    String postURL = "http://o_adresa.com";
 
    HttpPost post = new HttpPost(postURL); 
 
      List<NameValuePair> param = new ArrayList<NameValuePair>();
 
      params.add(new BasicNameValuePair("Gina", "maslina"));
      params.add(new BasicNameValuePair("Bogdan", "camila"));
 
 
      UrlEncodedFormEntity ent = new UrlEncodedFormEntity(param, HTTP.UTF_8);
      post.setEntity(ent);
 
      HttpResponse responsePOST = client.execute(post); 
      HttpEntity rasp_entity= responsePOST.getEntity(); 
      if (rasp_entity!= null) {  
        Log.i("RESPONSE",EntityUtils.toString(rasp_entity));
      }
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }

Exemplu preluarea raspunsului intr-un string

  	HttpGet get = new HttpGet("http://www.google.ro");
 
  	 ResponseHandler<String> handler = new BasicResponseHandler();
  	 String response = null;
 
  	 try { 
  	response = client.execute(get,handler);
  	} 
  	catch (ClientProtocolException e) 
  			{
  				e.printStackTrace();
  			} catch (IOException e) 
  			{
  				e.printStackTrace();
  			}
  	     Log.i("RESPONSE", response);

Parsare DOM(Document Object Model)

 • Documentele html au o structura arborescenta. Primul parinte este documentul, dupa care urmeaza o ierarhie de elemente. Fiecare element poate avea o serie de atribute si o valoare.
 • Un exemplu de element este <TipElement numeAtribut=„valoareAtribut“ numeAtribut2=„valoareAtribut“ > valoareElement </TipElement>
 • Valoarea elementului si atributele pot lipsi.
 • In continuare este exemplificata o ierarhie si modul de parsare.
document-->html ->head->title
        ->body->p
           ->p
           ->img 
 
String html = "<html><head><title>First parse</title></head>"
 + "<body><p>Parsed HTML into a doc.</p><p>Something</p><img src="adresa.jpg"></img></body></html>";
 
Document doc = Jsoup.parse(html); //creaza documentul
Element e=doc.child(0); // obtinem elementul html,fiu al documentului, care contine intreaga ierarhie
Element e2=e.child(1); // obtinem cel de-al doilea fiu al html-ului, adica body
Element e3=e2.child(0); // otinem primul fiu al lui body, adica primul paragraf
syso(e3.text())  // afisam valoarea paragrafului, adica "Parsed HTML into a doc."
 
//Afisati elementele pentru a intelege mai bine ce contine fiecare
 
Pe langa deplasarea in ierarhie, putem sa obtinem direct o lista de elemente ce au un anumit atribut.
 
Elements el=doc.getElementsByAttributeValue(key, value);
Element e=el.get(0);

Exerciții

1. Implementati un calculator care trimite request-uri de tip GET la adresa http://tirgumures.ipworkshop.ro:8000/android/math_operation/ și afișează rezultatul primit.

Parametrii ce trebuie trimiși sunt:

 operatie = adunare / scădere / înmulțire / împărțire
 operator1 = un număr
 operator2 = un număr

2. Implementati un Chat Indirect. Realizati un request POST la adresa „http://tirgumures.ipworkshop.ro:8000/android/echo/“ cu parametrul „echo=_orice_string_“. In loc de „_orice_string“ puteti pune un mesaj si urmatoarea persoana care va face requestul va vedea mesajul pe care voi l-ati lasat.

3. Realizati o aplicație simplă care să realizeze un search pe google. Rezultatul primit va fi expus într-un WebView.

4. Afisați cea mai nouă imagine de pe pagina principală a site-ului 9gag.com
Pentru a putea face asta va trebui pentru început sa descărcați, html-ul care descrie structura acestei pagini, după care să îl parsați pentru a obține url-ul imaginii.

 • Una din optiunile de parsare este crearea unui DOM pentru care recomandăm folosirea bibliotecii Jsoup.(http://jsoup.org)
 • După ce ați obținut url-ul imaginii, o puteți descărca într-un bitmap, pe care îl puteți seta pe un imageView.
programare_android/curs/curs5.txt · Ultima modificare: 2013/08/05 15:36 de către stefan.alexandru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0