Notiuni de POO

Laboratorul este acelasi cu cel de la grupa de nivel mediu:

http://strawberry.ipworkshop.ro/introducere_android/curs/curs2

Exercitiu:
Sa se implementeze o clasa MyArrayList, care va reprezenta un vector de numere reale. In general, un vector se declara si apoi se instantiaza. Instantierea aloca spatiu pentru elementele dorite, in functie de tipul lor (pentru tipurile primitive spatiul va fi suficient pentru retinerea lor, pentru tipurile derivate va fi suficient pentru o referinta catre ele) iar apoi initializeaza aceste elemente cu valorile implicite. Clasa MyArrayList va trebui sa contina urmatoarele metode:

o un constructor fara parametri, care creaza intern un vector cu 10 elemente
o un constructor cu un parametru de tipul intreg, care creaza un vector de dimensiune egala cu parametrul primit
o metoda numita add(float value), care adauga valoarea value la finalul vectorului. Daca se depaseste capacitatea vectorului, acesta se va redimensiona la o capacitate dubla.
o metoda numita contains(float value) care returneaza true daca value exista in cadrul vectorului
o metoda numita remove(int index) care elimina valoarea aflata in vector la pozitia specificata de index (numerotarea incepand de la 0). Se va da un mesaj daca indexul este invalid.
o metoda numita get(int index) care va returna elementul aflat in pozitia index
o metoda numita size() care returneaza numarul de elemente din vector.

Folosim float[] anArray pentru vector.

android_incepatori/laborator/laborator6.txt · Ultima modificare: 2013/08/06 17:11 de către daiana.negulici
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0